Holcim Foundation
Media

Back

Article

รางวัลชนะเลิศสำหรับโครงการก่อสร้างที่ยั่งยืนในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

Site 2: Main information center and bird viewing tower.
Site 2: Main information center and bird viewing tower.

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกในเชียงใหม่ซึ่งเป็นทั้งศูนย์ให้ความรู้และศูนย์ฟื้นฟูพันธุ์นก ได้รับรางวัลเหรียญทองโฮลซิม 2557 (Holcim Awards Gold 2014) สำหรับเอเชียแปซิฟิก และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลโกลบอลโฮลซิมอวอร์ด (Global Holcim Awards) ในปีหน้า การก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกโดย จริยาวดี เลขะวัฒนะ จาก Architectkidd และ สิงห์ อินทรชูโต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ จักร เชิดสถิรกุล จากเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ทในเชียงใหม่ เป็นแนวทางที่ดำเนินการร่วมกันเพื่อจำลองสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของนก พร้อมกับมีโรงแรมที่พักขนาดเล็กและหอชมนกให้บริการ มีการนำเส้นใยปาล์มที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเปลือกหุ้มสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารสำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด

ในพิธีมอบรางวัลที่กรุงจาการ์ตา กรรมการตัดสินการประกวดและอาจารย์ด้านสถาปัตย์ Donald Bates (ออสเตรเลีย) แสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลเหรียญทองโฮลซิม สำหรับแนวคิดริเริ่มในการจัดการผลกระทบที่เลวร้ายของการค้านกกับการอยู่รอดของชีวิตสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ “โครงการนี้มีแนวทางสอดคล้องกับหลักการที่สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) สนับสนุน และได้นำคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมมาผสมผสานกับการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การค้นคว้าวิจัย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้อย่างลงตัวและน่าเชื่อถือ” เขากล่าว

นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับรางวัลชมเชยสำหรับเอเชียแปซิฟิกของโฮลซิมด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลนี้คือ สันติ สมบัติวิชาธร จาก D I Designs และทีมงานระบบขนส่งมวลชนทางน้ำในกรุงเทพฯ ที่เสนอโครงการฟื้นฟูคลองสายเก่าในเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางทางน้ำที่ทันสมัย และเพื่อเสริมระบบขนส่งมวลชนในเมืองที่มีอยู่

โครงการที่ได้รับรางวัลอื่นๆ เป็นโครงการที่มาจากเนปาล (เหรียญเงิน) ศรีลังกา (เหรียญทองแดง) โดยรางวัลชมเชยและรางวัล “คนรุ่นใหม่” มอบให้แก่ผลงานจากบังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น คิริบาส และสิงคโปร์

คณะกรรมการอิสระที่เป็นผู้พิจารณาผลรางวัลโฮลซิมได้คัดเลือกโครงการที่ชนะรางวัลทั้งหมด 13 โครงการ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเกือบ 1000 โครงการในเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ "ประเด็นเป้าหมาย" เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย "ประเด็นหลักสามประการ" ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังต้องมีความเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและสามารถเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมได้จริง โครงการที่ชนะรางวัลทั้งหมดได้รับเงินรางวัลรวม 330,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดูสื่อประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์และผู้ประสานงานสื่อเป็นภาษาอังกฤษ


รางวัลเหรียญทองโฮลซิม 2557 เอเชียแปซิฟิก (Holcim Awards Gold 2014 Asia Pacific)

ปีกที่พร้อมปกป้อง – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นก เชียงใหม่ ประเทศไทย

A14APgoTH-6.jpg

แต่ละปีมีการลักลอบนำนกเข้าและออกจากประเทศไทยหลายพันตัว เนื่องจากความงามของสีสันและเสียงร้องที่ไพเราะ เพื่อขายในตลาดมืดระดับโลกที่กำลังเติบโต นกที่ได้รับการช่วยเหลือมักจะตายในที่กักขัง เพราะถูกจำกัดให้อยู่ในกรงนานถึงห้าปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ลักลอบค้าสัตว์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นก ในเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นทั้งศูนย์ให้ความรู้และศูนย์ฟื้นฟูพันธุ์นก พร้อมกับมีโรงแรมที่พักขนาดเล็กและหอชมนกให้บริการ ในพื้นที่ที่จำลองสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของนก มีการนำเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเปลือกหุ้มสิ่งก่อสร้าง – ซุ้มที่เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารสำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด 

ผู้เสนอโครงการหลัก: จริยาวดี เลขะวัฒนะ, Architectkidd, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, สิงห์ อินทรชูโต, สถาปนิก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, และจักร เชิดสถิรกุล, เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท, เชียงใหม่, ประเทศไทย
ผู้เสนอโครงการอื่นๆ: Felix Baroux, นักศึกษา, École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, ประเทศฝรั่งเศส; Pacharapan Ratananakorn, นักออแบบ, ปรัชญา เลิศรักษาดี, นักออกแบบ, ณัษฐพงษ์ ชุ่มเกษร, สถาปนิก, ตามฝัน วัฒยานนท์, นักออกแบบ และศรวุฒิ กิตติบัณฑร, สถาปนิก, ทั้งหมดจาก Architectkidd, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม 


 รางวัลชมเชยโฮลซิม 2557 เอเชียแปซิฟิก (Holcim Awards Acknowledgement prize 2014 Asia Pacific)

คลองที่พลิกฟื้นคืนชีพ – ระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

A14APackTH-02.jpg

แนวคิดเรื่องการฟื้นฟูคลองช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ขึ้นชื่อเรื่องความแออัดในกรุงเทพฯ โครงการนี้เป็นการวางแผนเพื่อฟื้นฟูคลองสายเก่าในเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางสัญจรทางน้ำที่ทันสมัย และเพื่อเสริมระบบขนส่งมวลชนในเมืองที่มีอยู่ โดยจะสร้างต้นแบบสถานีขนถ่ายผู้โดยสารจากรถไฟลงเรือและท่าน้ำตามจุดตัดต่างๆ ระหว่างแนวคลองและสถานีรถไฟ การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำไม่เพียงแต่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในเมืองเท่านั้น แต่ยังถือเป็นบริการทางสังคมตามจุดที่ตั้งสำคัญๆ โครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ถือเป็นมาตรการควบคุมอุทกภัยและช่วยลดมลพิษด้วย

ผู้เสนอโครงการหลัก: สันติ สมบัติวิชาธร, สถาปนิก, D I Designs, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
ผู้เสนอโครงการอื่นๆ: พงศ์พร สุดบรรทัด, Tanasarn Kowsoui, ชนิกานต์ โอภาสพิมลธรรม และเศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์, สถาปนิก, D I Designs, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

Last Updated: November 13, 2014
Article Details
Location
Jakarta, Indonesia
Holcim Foundation
 
     

Search Help

Our website search engine covers the web pages including project descriptions and expert profiles, PDFs, images and videos on the Holcim Foundation website. To improve your search results, here are some tips:

Basic search

Our search defaults to term-pairing AND. If you search sustainable construction - then the search engine will look for any items containing sustainable AND construction

Union

photovoltaic OR solar

Looks for either word

Nesting

(clay OR mud) AND (school OR university)

Combine alternative terms for more specific searching

Subtraction

geothermal -heating

Excludes a term from results, automatically ANDs other terms listed

Phrases

"zero carbon"

Use quotation marks to search for a specific phrase or combination

Wildcards (one or more characters)

archit*

Asterisk (*) matches any word or phrase - so archit* will find architect, architecture, architectural as well as architrave