การประเมินโครงการโดยคณะกรรมการ

  • 1 / 1

    Project Entry 2014 Asia Pacific - Protective Wing: Bird sanctuary, Chiang Mai, Thailand

    Site 2: Everything happens within six meters.

แต่ละปีมีการลักลอบนำนกเข้าและออกจากประเทศไทยหลายพันตัว เนื่องจากความงามของสีสันและเสียงร้องที่ไพเราะ เพื่อขายในตลาดมืดระดับโลกที่กำลังเติบโต นกที่ได้รับการช่วยเหลือมักจะตายในที่กักขัง เพราะถูกจำกัดให้อยู่ในกรงนานถึงห้าปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ลักลอบค้าสัตว์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นก ในเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นทั้งศูนย์ให้ความรู้และศูนย์ฟื้นฟูพันธุ์นก พร้อมกับมีโรงแรมที่พักขนาดเล็กและหอชมนกให้บริการ ในพื้นที่ที่จำลองสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของนก มีการนำเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเปลือกหุ้มสิ่งก่อสร้าง – ซุ้มที่เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารสำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด

Last updated: July 18, 2014 Beijing, China

แต่ละปีมีการลักลอบนำนกเข้าและออกจากประเทศไทยหลายพันตัว เนื่องจากความงามของสีสันและเสียงร้องที่ไพเราะ เพื่อขายในตลาดมืดระดับโลกที่กำลังเติบโต นกที่ได้รับการช่วยเหลือมักจะตายในที่กักขัง เพราะถูกจำกัดให้อยู่ในกรงนานถึงห้าปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ลักลอบค้าสัตว์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นก ในเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นทั้งศูนย์ให้ความรู้และศูนย์ฟื้นฟูพันธุ์นก พร้อมกับมีโรงแรมที่พักขนาดเล็กและหอชมนกให้บริการ ในพื้นที่ที่จำลองสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของนก มีการนำเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเปลือกหุ้มสิ่งก่อสร้าง – ซุ้มที่เป็นที่อยู่และแหล่งอาหารสำหรับนกในพื้นที่ทั้งหมด

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับแนวคิดทางการเมืองที่โครงการนี้ต้องการสื่ออย่างมาก เกี่ยวกับผลกระทบที่เลวร้ายของการค้านกที่มีต่อการอยู่รอดของชีวิตสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ แนวคิดของผู้เสนอโครงการสอดคล้องกับหลักการที่สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ