Holcim Foundation
Media

Back

Article

“Door infrastructuur op de voorgrond te plaatsen”

Regional Jury Report – Europe

View from the forested area towards the vehicle ramp and the parking places.
View from the forested area towards the vehicle ramp and the parking places.

Het project – gelegen langs het Kanaal van Willebroek in een snel groeiende wijk van Brussel – moet, aldus de architecten, voldoen aan de zeer specifieke actuele behoeften van een afvalverwerkingsbedrijf, maar moet ook kunnen worden aangepast aan veranderende noden in de toekomst. Om aan die dubbele eis tegemoet te komen, schuift het project een zorgvuldig uitgekiend raamwerk naar voren, dat tegelijk eigenheid en tijdloosheid uitstraalt. De eigenheid komt tot uiting in de integratie van het gebouw in het stedelijke weefsel (met de aanleg van een groene corridor tussen een residentiële buurt, een klein park, een nieuw plein en een kanaal), terwijl de functionele structuur tijdloos veelzijdig is. Daardoor kan het gebouw na verloop van tijd, wanneer de noden veranderen, worden aangepast. Met zijn huidige functie als logistieke hub voor een afvalverwerkingsbedrijf, dat zijn dagelijkse activiteiten ontplooit in het hart van een levendige wijk, ligt de nadruk op de onderlinge afhankelijkheid tussen schijnbaar onverenigbare functies in de stad.

Het flexibele raamwerk van het ontwerp en de minimale inzet van architecturale en technische middelen achtten de leden van de jury een opmerkelijke bijdrage aan duurzaam bouwen. Tijdens de bespreking uitten zij meermaals hun waardering voor de tweeledige aanpak die het voorstel hanteerde: een zorgvuldige integratie van het gebouw in de stad en een structuur die niet is toegespitst op een specifiek doeleinde, maar ook geschikt is voor toekomstige noden. Met name het uitgangspunt dat ten grondslag lag aan het ontwerp, kon op veel bijval rekenen: logistieke infrastructuur (zoals nodig is voor de afvalinzameling) opnieuw integreren in de binnenstad en ze niet bij wijze van spreken wegmoffelen op een locatie buiten de stad. Door infrastructuur op de voorgrond te plaatsen, verzoent het ontwerp economische met esthetische overwegingen en ontstaat het soort veerkrachtige architectuur dat van beperkingen een deugd maakt.

Logistiek raamwerk
Flexibele structuur voor een afvalverwerkingsbedrijf in Brussel

Last Updated: June 03, 2017
Article Details
Location
Lausanne, Switzerland
Related Information
Related Project
Logistics Framework in Belgium
Logistics Framework in Belgium

Logistics Framework: Design for an adaptable garbage collection facility in Brussels in Belgium, making a plea for the re-integration of...

Holcim Foundation
 
     

Search Help

Our website search engine covers the web pages including project descriptions and expert profiles, PDFs, images and videos on the Holcim Foundation website. To improve your search results, here are some tips:

Basic search

Our search defaults to term-pairing AND. If you search sustainable construction - then the search engine will look for any items containing sustainable AND construction

Union

photovoltaic OR solar

Looks for either word

Nesting

(clay OR mud) AND (school OR university)

Combine alternative terms for more specific searching

Subtraction

geothermal -heating

Excludes a term from results, automatically ANDs other terms listed

Phrases

"zero carbon"

Use quotation marks to search for a specific phrase or combination

Wildcards (one or more characters)

archit*

Asterisk (*) matches any word or phrase - so archit* will find architect, architecture, architectural as well as architrave