Holcim Foundation
Media

Back

Article

ประกาศผลรางวัลการออกแบบสิ่งก่อสร้างระดับโลก “โฮลซิมอวอร์ด” เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน

มูลนิธิโฮลซิม ร่วมกับปูนซิเมนต์นครหลวง ประกาศผลรางวัลการประกวด Holcim Awards เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืนครั้งแรกของโลกได้ผู้ชนะเลิศ 2 ราย พร้อม รองชนะเลิศอีก 2 ราย รวมเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวด 3,000 โครงการ 118 ประเทศใน 5 ทวีป

มูลนิธิโฮลซิม โดยบริษัท โฮลซิม จำกัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตและค้าปูนซิเมนต์ระดับโลกโดยความร่วมมือจาก บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนฯยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย ได้ประกาศผลรางวัลการประกวด “โฮลซิมอวอร์ด เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน” ครั้งแรกของโลกขึ้นในไทย

โฮลซิมอวอร์ดเป็นโครงการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาคของโลกภายใต้แนวคิด “การก่อสร้างที่ยั่งยืน” (sustainable construction) โดยการพิจารณาตัดสินผลงานกว่า 3,000 โครงการจาก 118 ประเทศ โดยผลงานได้รับเลือกที่เข้ารอบการตัดสินในครั้งนี้รวม 15 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศจาก 5 ทวีป โดยการตัดสินได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 5 แห่ง ได้แก่ Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์; Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, สหรัฐอเมริกา; Tongji University (TJU), Shanghai, สาธารณรัฐประชาชนจีน; the University of Sao Paulo (USP), บราซิล; และ the University of Witwatersrand (WITs), Johannesburg, ประเทศแอฟริกาใต้ สำหรับโฮลซิมอวอร์ดที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯครั้งนี้นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกโดยมีรอบของการคัดเลือกผลงานและตัดสินนับตั้งแต่การคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับทวีปที่มีเงินรางวัลรวม 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อคัดสรรผู้ชนะเลิศระดับโลกรวม 3 ปี

พิธีมอบรางวัลในค่ำวั��ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยเชิญสถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน จากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในงานกว่า 700 ท่าน จาก 50 ประเทศ โดยคณะกรรมการที่มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ด้านสถาปัตย์กรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Award) มี 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการ Urban Integration Project ใน Caracas จากประเทศ เวเนซูเอลล่า และโครงการ The Design for a new main Railway Station จากเมืองสตุทการ์ต ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี โดยแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 300,000 เหรียญสหรัฐ

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท โฮลซิมและได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพของประกาศรางวัลในเมืองไทยครั้งนี้ ได้กล่าวถึงขอบเขตของโครงการที่เข้าร่วมประกวดอย่างคร่าวๆ ว่า “Holcim Awards เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อแนวคิดที่หลากหลายของการก่อสร้างที่ยั่งยืนของนานาชาติ”

Mr. Klaus Töpfer (เยอรมนี) อดีตผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป แผนงานสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า “การเจริญเติบโตของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน “ความเป็นอยู่ของประชากรด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจะถูกตัดสินโดยมากจากความรุดหน้าและความคิดสร้างสรรค์ของการพัฒนาด้านเมือง” Mr. Töpfer ยังได้เน้นอีกว่า ในอนาคตตัวเมืองและการเกาะกลุ่มกันของเมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน

Ms. Adèle Naudé Santos (USA) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสคร์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และหัวหน้าคณะกรรมการตัดสินรางวัล Holcim Awards ได้กล่าวชื่นชมผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ว่า “เป็นการตัดสินใจที่ยากมาก เพราะทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในด้านต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรม คณะกรรมการจึงได้ตัดสินให้ทั้งสองผลงานนี้เสมอกัน”

Ms. Kaarin Taipale (Finland) CKIR Helsinki School of Economics Senior Visiting Fellow และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวถึงโครงจากที่ชนะการประกวดจากเวเนซูเอลล่าว่า “โครงการนี้สามารถจัดการกับระเบียบต่างๆที่ท้าทายในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันของประชาชนอย่างลึกซึ้งและมีทักษะ ทำให้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจและการแก้ปัญหาได้ดีในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวเข้าใกล้การลดความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีจริยธรรมและลึกซึ้งในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้สำรวจหนทางแห่งนวัตกรรมในการผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในการรวมสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม”

Mr.Enrique Norten (Mexico/USA) ได้ยกย่องโครงการจากเยอรมันนีที่ชนะเลิศร่วมอีกรางวัลว่า “สามารถกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสังคมผ่านทางศูนย์กลางของเมืองแห่งใหม่ “โครงการนี้ได้รวบรวมการวิจัยด้านวัตถุ โครงสร้าง และผลิตผลอย่างมีนวัตกรรมไปสู่การออกแบบสถานีรถไฟที่ยั่งยืน และสามารถนำพื้นที่ของเมืองที่ถูกใช้ในการก่อสร้างกลับคืนมา สถานีแห่งใหม่นี้จะเชื่อมต่อระหว่าง 2 เขตเมืองซึ่งเคยถูกแบ่งออกจากกัน ให้เชื่อมต่อกันได้ และสร้างกิจกรรมใหม่ของสังคมเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ของคนทุกวัยในยามว่าง”

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศระดับ Silver เป็นของโครงการ Mulini Valley ในอิตาลี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 250,000 เหรียญสหรัฐ และโครงการบ้านราคาประหยัด Low-cost Housing and urban renewal project ในเมือง Montreal ประเทศแคนาดา ได้รางวัล Bronze รับเงินรางวัลไป 150,000 เหรียญสหรัฐ

Ashok B Lall ชาวอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญจาก TVB สถาบันการศึกษาด้านการดำรงอยู่ในพื้นที่ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร Ashok B Lall Architects และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ให้ความเห็นถึงโครงการ Mulini Valley ในอิตาลี่ ที่ได้รางวัลซิลเวอร์ว่า “นับเป็นโครงการที่ดีเลิศในการผสมผสานความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมให้มีรูปแบบที่สามารถจับต้องได้สำหรับการพัฒนาในระยะยาว”

Mr. Rolf Soiron ประธานกลุ่มโฮลซิม และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโฮลซิม ได้กล่าวถึงบทบาทของมูลนิธิว่า “กลุ่มโฮลซิมมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกลุ่มโฮลซิมได้ รับผิดชอบในการรวมองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นผ่านทางมูลนิธิโฮลซิม โดยการเรียนรู้จากนวัตกรรมและส่งเสริมการแก้ปัญหาใหม่ๆ”

ในด้านการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าร่วมแข่งขัน Ms. Adèle Naudé Santos อธิการบดีของ MIT School of Architecture ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 15 ท่านจากสาขาต่างๆกล่าวถึงเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ว่า “ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ออกแบบว่ามีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอย่างไร ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิ โฮลซิม ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของโครงการฯ โดยเราตั้งเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงสำหรับการประเมินผลงานที่ส่งมา เพราะนอกจากการออกแบบทางด้านโครงสร้างแล้วยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและที่ขาดไม่ได้คือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วย”

ประธานกรรมการของมูลนิธิ โฮลซิม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โฮลซิม จำกัด Mr. Markus Akermann กล่าวว่า “มูลนิธิโฮลซิมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลต่อการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจของสังคม และวัฒนะธรรมในการก่อสร้าง “มูลนิธิโฮลซิม มีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างที่สุดในการออกแบบโครงสร้างอย่างยั่งยืนถาวรและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำไปสู่การประกวดโฮลซิมอวอร์ดครั้งหน้าในปี 2550” Mr. Akermann แนะนำถึงโครงการระดับโลกโครงการใหม่ คือ โครงการ Seed Funding หรือเมล็ดพันธ์ของเงินทุน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยการก่อสร้างที่ยั่งยืน และยืนยันว่า การประกวดรอบต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกลางปี 2007 ที่จะถึงนี้

ในเดือนเมษายนปีหน้านี้ การประชุม Holcim Forum จะมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ยั่งยืนของตัวเมือง เพื่อระดมความคิดให้เกิดการกระตุ้นแนวการก่อสร้างนี้ โดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Tongi ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน Mr. Akermann กล่าวว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในตัวเมือง เป็นปัจจัยให้ร่วมกันหาคำตอบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิด “การปฏิรูปเมือง ทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมาย นำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมเมือง ความต้องการของแผนงาน ไม่เพียงแต่เรื่องปากท้องเท่านั้น แต่จะเป็นเรื่องของความประหยัดทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืน” ประธานโฮลซิมกล่าวในที่สุด

Last Updated: April 25, 2006
Holcim Foundation
 
     

Search Help

Our website search engine covers the web pages including project descriptions and expert profiles, PDFs, images and videos on the Holcim Foundation website. To improve your search results, here are some tips:

Basic search

Our search defaults to term-pairing AND. If you search sustainable construction - then the search engine will look for any items containing sustainable AND construction

Union

photovoltaic OR solar

Looks for either word

Nesting

(clay OR mud) AND (school OR university)

Combine alternative terms for more specific searching

Subtraction

geothermal -heating

Excludes a term from results, automatically ANDs other terms listed

Phrases

"zero carbon"

Use quotation marks to search for a specific phrase or combination

Wildcards (one or more characters)

archit*

Asterisk (*) matches any word or phrase - so archit* will find architect, architecture, architectural as well as architrave